ARAŞTIRMA
Duygu Yönetimi Eğitim Programının Öğretmen Adaylarının Duygularını Yö-netme Becerilerine Etkisi
A. Rezan Çeçen, Banu Yazgan İnanç

Deprem Bölgesinde Yaşayan Çocuklarda Deprem Sonrası Görülen Psikolojik Belirtilerin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tuncay Ayas

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime İlgisi
Bekir Özer

Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavındaki Fen Bilimleri Testi Sorularına Ait Psikometrik Özelliklerin İncelenmesi
Ömer Kutlu, Tuba Özdil Otmanbölük

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Ders Kitaplarından Yararlanmaları Konusundaki Görüşleri
Nevin Mahir, Nezahat Çetin


GELİŞTİRME

Grasha – Riechmann Öğrenme Stilleri Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması
Ertan Zereyak


İNCELEME

Öğrenci Merkezli Değerlendirme Yaklaşımları
R. Nükhet Çıkrıkçı Demirtaşlı, Çetin Toraman