Editörden

ARAŞTIRMA

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Çalışmasında Türk Öğrencilerin Başarı Düzeylerini Etkileyen Etmenler
Giray Berberoğlu, Özgür Çelebi, Ertuğrul Özdemir, Emel Uysal, Betül Yayan
ÖZET    TAM METİN

Uygulama Öğretmeninin Öğretmen Adayına Karşı Davranışları
Gülsen Ünver, Gülçin Eroğlu
ÖZET    TAM METİN

Denetim Odağı ve Önbilgi Düzeyinin Öğrencilerin Kontrol Tercihlerine Etkisi
Barış Erdoğan
ÖZET    TAM METİN

GELİŞTİRME

Uyum Ölçeği-Üniversite Formu'nun Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Adnan Kulaksızoğlu, Bülent Dilmaç, Halil Ekşi, Mustafa Otrar
ÖZET    TAM METİN

Akran Baskısı Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Binnaz Kıran Esen
ÖZET    TAM METİN

İNCELEME

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sezgisel Düşünmeden Yararlanma
Erdoğan Kaya
ÖZET    TAM METİN

Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitimde Öğrenme Deneyimlerinin Eşitliği
Serçin Karataş
ÖZET    TAM METİN

Türkiye'de Gençliğin Eğitimi Sorunu ve Kaynaklarına Sosyo-Kültürel Bir Yaklaşım
Osman Kafadar

ÖZET    TAM METİN

 


Tüm sayıyı indirmek için tıklayınız.